Kulturpontonen STHLM

Vid Liljeholmshamnen under Liljeholmsbron har Teatern under bron tillsammans med arkitektbyrån Jägnefält Milton skapat ett flytande kulturhus utifrån en unik konstruktion av pontoner placerade i vattnet. Med tillhörande bar och restaurang i samarbete med Reimersholme Hotel skapas en pulserande kulturoas längs kajkanten fyllt av mat, dryck och fri scenkonst. Kulturpontonen STHLM.

Teaternunderbron_1.jpg
Teaternunderbron_2.jpg

Kulturpontonen STHLM är ett samarbete mellan Teatern under bron och Stockholm stad (Trafikkontoret, Stockholm Hamnar och Kulturförvaltningen) och invigdes 11/8 2020..

Samarbeten

Jägnefält Milton

Arkitektkontoret Jägnefält Milton förvandlar betongfundamenten på vatten till ett flytande kulturhus, deras vision om en skådeplats i det marina rummet var en sv grundstenarna i det som idag är Teatern under brons spelplats.

Reimersholme Hotel

Reimersholme Hotel ansvarar för områdets sociala arena (mat, dryck, musik, upplevelser). 

Trafikkontoret

Som initiativtagare till projektet är Trafikkontoret en av möjliggörarna i projektet. Med deras nära samarbete med Stockholms hamnar fördjupas kunskaperna om spelplatsen,

Kulturförvaltningen

Ett väl utvecklat samarbete med Kulturförvaltningen kulminerade i uppdraget att utveckla platsen vid Liljeholmshamnen konstnärligt.

Genom beviljat Kulturstöd  säkerställs delar av verksamheten.

Teaterstiftelsen

Svante Bergströms Teaterstiftelse har årligen, sedan 2016, stött delar av Teatern under brons verksamhet..

Aktörer

Teatern under bron har knutit till sig en palett av aktörer för att garantera ett oberoende och utmanande kulturprogram. Samtidigt pågår ständigt arbetet med att bredda utbudet Teatern under bron är den fria kulturscenen för gästspel, tillfälliga scenockupationer, konsertserier och utmanande konst. Det ska vara dagsaktuellt; här kan och ska allt hända; allt kurerat och kvalitetssäkrat av Teater under bron.

Scenutbudet

Kulturpontonen STHLM är en facilitator och möjliggörare för oberoende scenkonst.  Programutbudet bygger på följande fördelning av konstnärliga uttryck:

40% Teater | 20% Bio | 20% Konsert | 10% Dans | 10% Utställning